İMAMIN (Ə.C) İNTİZARINDA OLANLARIN MÜKAFATI -- ..Xoş olsun bizim Qaimimizin şiələrinin halına!