Camaat namazında duran, öz çətinliklərinin düyününü açar